Винаги стъпка напред!

bgeorgieva Събития

За да излезем от баналните рамки на класическите обучения, ние от Спектро груп разработихме едногодишна менторска програма за обучение на дерматолози с изявени интереси в областта на естетичната медицина. 

Програмата включва шест модула, които обхващат пълния спектър от лекционни и практически курсове, целящи придобиването на есенциални знания и умения, необходими за изграждане на успешна практика.

Задълбоченото познаване на анатомичните структури на лицето е най-важнaта предпоставка за провеждане на безопасни естстични процедури и за постигане на дълготрайни, и желани резултати. Ето защо първият модул от програмата, който се проведе тази събота бе посветен на топографска анатомия и инжекционни техники върху анатомични модели. 

Висококвалифицираните специалисти, д-р Лозанова и д-р Георгиев от СБАЛ по ЛЧХ демонстрираха отпрепариране на основни слоеве и дискутираха с участниците опасните зони при най-честите локации за апликиране на хиалуронови пълнители и ботулинов токсин.

Съвместната дисекция, анализ и инжектиране на пигменти даде възможност на лекарите за детайлно запознаване с тези области, както и насоки къде и как да се прилагат инжектираните продукти. 

С нетърпение очакваме нашите участници на Модул II, когато в продължение на два дни ще прилагат придобитите знания и умения върху пациенти!