ALMA LASERS спектър от решения

Anastasiya Beydova Медийни кампании

ЗЛАТЕН СТАНДАРТ В ИНОВАЦИИТЕ.

За 20 години технологиите, разработени от Alma Lasers, придобиват 38 уникални патента (SHR, Clear Lift, Femi lift, Soprano, UniPolar) с клеймото златен стандарт по целия свят: Отделът за научна и развойна дейност представлява 16% от заетите в компанията, което осигурява безапелационно лидерство на бранда в областта на лазерните, светлинно базирани, радио честотни и ултразвукови решения и налага Alma Lasers като глобален диктатор на правилата в клиничния и естетичния пазар.

Хората живеят по-дълго – Alma Lasers им по мага да живеят и по-добре!