Пилингите на бъдещето


  • химичен ексфолиант базиран на Манделова киселина
  • химичен ексфолиант базиран на Гликолова киселина
  • химичен ексфолиант базиран на Пирувикова киселина
  • химичен ексфолиант базиран на Салицилова киселина
  • химичен ексфолиант базиран на Салицилова киселина, Млечна киселина, Резорцин
  • химичен ексфолиант базиран на Трихлороцетна киселина
  • химичен ексфолиант базиран на Трихлороцетна киселина
  • химичен ексфолиант базиран на Трихлороцетна киселина, Млечна киселина
  • химичен ексфолиант базиран на Трихлороцетна киселина, Млечна киселина, Коджикова киселина
  • химичен ексфолиант базиран на Пирувикова киселина, Млечна киселина, Ферулова киселина