Какво представлява акнето?

Acne Vulgaris е най-честото кожно състояние, което засяга подрастващите. Развива се при почти 85% от населението в границите 12-24 години. Акнето е мултифакторно заболяване, което засяга пилосебацейната единица. Четирите фактора, които са в основата на етиопатогенезата на акне, са: себорея, хиперкератинизация, микробна колонизация (основно от Propionibacterium Acnes, сапрофитна бактерия, налична нормално в кожата) и възпаление. Основните прояви на акневключват комедони, папули, пустули и при по-тежките форми – кисти и нодули.
Акнето трябва да се разглежда като възпалително заболяване, а не като кожна инфекция.