Какво е акне?

AkneAcne Vulgaris е най-честото кожно състояние, което засяга подраства-
щите. Развива се при почти 85% от населението в границите 12-24
години. Акнето е мултифакторно заболяване, което засяга пилосеба-
цейната единица. Четирите фактора, които са в основата на етиопато-
генезата на акне, са: себорея, хиперкератинизация, микробна коло-
низация (основно от Propionibacterium Acnes, сапрофитна бактерия,
налична нормално в кожата) и възпаление. Основните прояви на акне
включват комедони, папули, пустули и при по-тежките форми – кисти
и нодули.
Акнето трябва да се разглежда като възпалително заболяване, а не
като кожна инфекция.